BarBar.com.hk :: 最新活動 :: 6/12端午節狂歡2013 IN LALA CLUB
2013-06-12 - 6/12端午節狂歡2013 IN LALA CLUB

緊既6月12日係端午節假期,朝早睇完龍舟食完糭,夜

晚有咩節目!? 仲使問,梗係黎LALA CLUB啦!!!!記得早D訂檯呀!!!!

11 JUNE (TUE)
GENTS: HKD 400
LADIES: HKD 50
⋯⋯
12 JUNE (WED)
GENTS: HKD 300
LADIES: FREE

(KEEP BAG HKD 40)

RESEVATION HOTLINE:63553300